Wat is spelen?

Kinderen spelen om het plezier en niet voor een bepaald doel. Tijdens het spel denken kinderen niet meer aan de dagelijkse realiteit. Als het spel geen gevolgen heeft voor de realiteit kan het kind zijn eigen regels bepalen. (Fournier, 2016)

Spelen wordt omschreven als een activiteit die helpt bij de ontwikkeling, dat voor komt in verschillende omstandigheden en bijdraagt op verstandelijk, motorisch en emotioneel gebied. (Fournier, 2016)

Spel is niet alleen voor kinderen, maar ook adolescenten en volwassenen kunnen nog spelen. (Amazon S3, z.j.)

Er zijn 4 soorten spelcategorieën die worden doorlopen tijdens de ontwikkeling van het kind:

 • Sensopathisch spel = het lichamelijk aangeraakt worden.
 • Hanterend spel = reageren op het spelmateriaal, wat het kan en wat het doet.
 • Esthetisch spel = de uiterlijke vorm, ordening of mooie aanblik het belangrijkst.
 • Verbeeldend spel = spelmateriaal gevoelens en emoties op bij het kind.

Bron: (Amazon S3, z.j.; van der Aalsvoort, 2017)

Kinderen moeten leren spelen. Nu zullen sommigen denken “spelen moet het kind toch niet leren? Ze kunnen dit toch al?” Dit is voor een deel waar. Maar als de kinderen de ruimte of de omgeving niet hebben die spelen aanmoedigt, kunnen ze moeilijk tot spelen geraken. Spel is belangrijk voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Door spel leren de kinderen ook problemen op te lossen en kunnen ze nieuwe dingen bedenken. (Janssen-Vos, 2009)

Er is ook nog een verschil tussen werken en spelen. Werken is wanneer het kind moet presteren, iets maken, enz. Als het een vrije activiteit is en zonder dat iets moet, dan is het spelen. (Janssen-Vos, 2009)

Met spel bootsen de kinderen de werkelijkheid na waarin ze leven. Zo gaan ze dingen die in de omgeving gebeurd zijn gaan verwerken. Ook gaan ze tijdens hun spel dingen verkennen en vertrouwd mee raken. Er zijn 3 belangrijke eigenschappen bij spel:

 • Het kind doet kennis en vaardigheden op.
 • Het kind kan zijn/haar eigen angsten de baas en kan met zijn eigen emoties omgaan en deze verwerken.
 • Het is ontspannend voor het kind en de volwassenen.

Bron: (Fournier, 2016)

Buitenspelen, is goed voor de ontwikkeling

In elke omgeving is spel belangrijk zowel buiten als binnen. Buitenspelen is gezond voor jong en oud. Hierbij leren ze op een natuurlijke manier bewegen. Als kinderen buitenspelen leren ze de natuur beter kennen. Hoe meer dat kinderen buitenspelen, hoe beter hun weerstand is. Het kind ontwikkeld zich op motorisch vlak, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zintuigelijke ontwikkeling. Kinderen moeten veel bewegen en door buiten te spelen kunnen ze grovere en snellere bewegingen maken. (Partena Kinderopvang en Kind en Gezin, z.j.) Maar het probleem is dat er soms geen speelruimtes of speelplaatsen zijn in de buurt. Ook hebben mensen soms te weinig tijd om zich naar buiten te verplaatsen en dan is een beeldscherm heel aantrekkelijk. Als het kind buiten speelt leren ze spelen met of zonder materiaal in verschillende omstandigheden. (Heleen86, 2018)

Er zijn heel veel activiteiten dat je buiten kan doen, dit kan met spelmateriaal of zonder spelmateriaal.

Enkele bekende spelletjes zonder spelmateriaal:

 • Zakdoekje leggen
 • Kat en muis
 • Tikkertje
 • Verstoppertje
 • Enz……

Enkele spelletjes met spelmateriaal:

 • Krijten
 • Springtouwen
 • Ringwerpen
 • Voetballen
 • Steltenlopen
 • Fietsen
 • Enz……

Ook met duurzaam speelgoed kan men buitenspelen. Ik zelf heb enkele spelletjes uitgetest en enkele spelletjes daarvan kunnen heel gemakkelijk mee genomen worden naar buiten op het terras of in het gras. Zie hieronder enkele spelletjes die naar buiten kunnen verplaatst worden en die ook nog eens duurzaam zijn van materiaal.

Ringwerpen (Plan Toys):

 

Fantasie blokken (Plantoys):

 

Express Safari (Janod)

Springtouw (GreenToys)

 

 

Ritme Box (Plantoys