Als je als ouder, leerkracht, enz. een spel begeleidt, dan wordt het leuker voor het kind en voor jezelf ook. Een spel begeleiden stimuleert ook de ontwikkeling van het kind. Als volwassene kan je nieuwe en oude spelactiviteiten aanbieden.

Er zijn twee soorten volwassenen om een spel aan te bieden:

 1. De eerste volwassene biedt spelmateriaal en een ruimte aan.
 2. De tweede volwassene ziet een spel waar kinderen iets uit leren, zij zorgen bewust voor aantrekkelijk materiaal en spelsituaties. Zij gaan kinderen observeren en helpen om het spel goed te laten verlopen.

Bron: (Janssen-Vos, 2009)

Als je spel wil begeleiden moet je bewust tijd vrij maken om mee te spelen. Het is dan ook de bedoeling dat het kind het spel speelt en jij gewoon meespeelt.

Spelbegeleiding voor scholen

Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van het zorgcontinuüm om de spelbegeleiding te verbeteren in de school. Samen met gans het team wordt dan best een zorgvisie opgesteld in verband met spel en spelen.

Wat is nu het belang van spelbegeleiding?

Niet alle ouders zien in dat spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk dat iedereen wordt geïnformeerd over het belang van spelen. Laat je kind thuis spelen. Doordat het kind thuis kan spelen bevordert dit het spel en ook de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Om een kind goed te laten spelen moet het zich veilig en beschermd voelen in de omgeving waar het zich in bevindt. Kinderen vinden het leuk als ouders nieuwe spelletjes aanreiken en uitleggen. Kinderen die spelen met de ouders leren spelen met vallen en opstaan, ze krijgen vertrouwen en durven te experimenteren. (Fournier, 2016) Als ouders interesse tonen in het spel van het kind gaat men zich meer betrokken voelen met het kind. Ook als je interesse toont bij het spel van het kind stimuleert dit ook het spel bij het kind. Doordat je als ouder gaat meespelen ga je ook sommige problemen opmerken dat het kind ervaart tijdens het spel.

Hieronder vindt je 13 tips om de kwaliteit van het spel van je kind te verbeteren:

 1. Genoeg speelruimte voor het kind.
 2. Niet onnodig het spel van het kind onderbreken.
 3. Niet te veel en niet te afgewerkt speelgoed.
 4. Af en toe afwisselen van speelgoed.
 5. Niet overladen met speelgoed of spelvormen opdringen.
 6. Werk en spel gescheiden houden voor het kind.
 7. Laat het kind experimenteren en proberen.
 8. Constante kritiek en verbetering houdt het kind tegen.
 9. Belangstelling en waardering tonen aan het kind maar niet overdrijven.
 10. Kinderen aanmoedigen om samen te spelen.
 11. Gooi niet zomaar speelgoed weg zonder het te vragen aan het kind, anders toont dit geen respect voor de spullen van het kind.
 12. Opruimmomenten leuk maken, niet onmiddellijk boos worden op het kind.
 13. Als het kind niet, weinig of steeds met hetzelfde speelt vraag dan hulp aan een professional.

Bron: (Fournier, 2016)

Uitgeteste spelletjes van Toyalot op spelbegeleiding

Zelf heb ik ook enkele spelletjes uitgetest met kindjes tussen 4 en 5 jaar en heb ik het spel van het kind begeleid door enkele spel activiteiten aan te reiken.

Als eerste de fantasie blokken van Plan Toys. Het kind haalde alle blokken eruit maar wist niet wat er mee te bouwen. Dan heb ik de tip gegeven om misschien een prentje van op de doos eens na te bouwen. Daarna heeft ze dan ook een prent gekozen en heeft ze deze samen met mij nagebouwd dit was een hele leuke ervaring. Want hierbij kon ik dan zien of ze het verschil wist tussen de vormen. Hierbij leerde ze ook haar taal heel goed te gebruiken. Bijvoorbeeld als je het spel begeleidt kan je vragen aan het kind welke vorm ze nodig heeft en dan kan ze daarop antwoorden bijvoorbeeld een cirkel of een vierkant, enz. Op deze manier leren ze goed de vormen gebruiken en leren ze ook de benaming van de vormen.

Het tweede spel was met de springtouw van Green Toys. Hierbij wist het kind niet goed hoe het alleen moest spelen met de springtouw. Na mijn tussenkomst heeft ze uiteindelijk zelf enkele spelideeën aangereikt en hebben we deze dan ook samen eens uitgevoerd. Het springen in de springtouw was nog te moeilijk voor haar. Maar ze had heel veel plezier in haar eigen ideeën dat ze had om met de springtouw te doen. Zie hieronder het filmpje met de springtouw.

Bekijk hier het filmpje.

Ik heb ook 4 spelletjes uitgetest waarbij je eerst samen met de kinderen moet kijken hoe het gespeeld wordt. Eerst kan je uitleggen wat ze ermee moeten doen. Daarna kan je het samen met hen eens spelen zodat de spelregels duidelijk worden en daarna kunnen de kinderen het alleen spelen. Als ze het spel al wat beter kennen, kunnen ze eigen spelregels bedenken of een ander soort spel uitvinden met hetzelfde materiaal.

Spel 1: Magnetisch educatief spel (janod)

 

Spel 2: evenwichts toren (Plan Toys)

 

 

Spel 3: Mancala (Plantoys)

 

 

Spel 4: Colorformix (Djeco)